Kata-Kata Mutiara Habib Hasan Bin Ja’far As Segaf

Kata-Kata Mutiara Habib Hasan Bin Ja’far As Segaf-Di sini saya akan menuliskan kata-kata mutiara Habib Hasan Bin Ja’far As Segaf dan Biografi Beliau Habib Hasan Bin Ja’far As Segaf.

Biografi Beliau Habib Hasan Bin Ja’far

Beliau lahir pada tahun 1977 di Kramat Empang Bogor, guru mengaji beliau di waktu kecil untuk mengenal huruf adalah Syeikh Usman Braja dan di dalam bahasa arab oleh Syeikh Abdul Qodir Ba’salamah, dalam ilmu Nahwu dan Shorof oleh Syeikh Ahmad Bafadhol.

Seperti biasanya di siang hari aktivitas beliau seperti aktivitas anak-anak pada umumnya yaitu belajar di SD, SMP, SMA, dan dilanjutkan di IAIN Sunan Ampel Malang.

Beranjak dewasa beliau bersama kakeknya Al-Habib Husein Bin Abdulloh Bin Mukhsin Al-Attas di rumah Habib Kramat Empang Bogor sering menyambut tamu-tamu yang mulia dan mendapatkan doa-doa dari mereka, di antara tamu tersebut adalah :

 • Al Habib Abdul Qodir Bin Ahmad Assegaf (Jeddah)
 • Al Habib Muhammad Bin Alwi Al Maliki (Mekkah)
 • Al Habib Hasan Bin Abdulloh As-Syathiri (Tarim)
 • Al Habib Umar Bin Hud Al Attas ( Cipayung, Jakarta)
 • Al Habib Ahmad Bin Muhammad Al Haddad (Condot, Jakarta)
 • Al Habib Muhammad Bin Ali Habsyia (Kawitang, Jakarta)
 • Al Habib Abdulloh Bin Husein Syami Al Attas (Jakarta)
 • Al Habib Muhammad Bin Abdulloh Al Habsyi (Banyuwamgi)
 • Al Habib Idrus Al Habsyi (Surabaya)
 • Al Habib Muhammad Anis Bin Alwi Al Habsyi (Solo)

Dan masih banyak lagi para alim ulama beliau temui di kala mereka ingin berziarah ke makam kakek belau Al Habib Abdulloh Bin Mukhsin Al Attas, di larenakan doa-doa dari para alim ulama tersebut.

Akhirnya beliau dapat meneruskan belajar ke pesantren Darul Hadist Al Faqihiyah, Malang, dan sebagai pengasuh dan pendiri yang mulia yaitu Al Imam Al Qutub Al Habib Qadir Bin Ahmad Bil Faqih dan Al Imam Al Qutub Al Habib Abdulloh Bin Absul Qadir Bil Faqih beserta putra-putranya selama beberapa tahun, dan meneruskan kepada beberapa guru yang di temuinya salah satunya adalah :

 • Syeikh Abdulloh Abdun
 • Al Habib Hasan Bin Ahmad Baharun
 • Al Habib Al Alamah Al Barokah Abdurrahman Bin Ahmad Assegaf

Ilmu dan pengalaman yang dicarinya selama beberapa tahun menjadikan pengenalan yang lebih terhadap diri dan jadi dirinya, di karenakan keberkahan sang guru dan alim ulama.

Selepas menuntut ilmu yang beliau cari dari kota Malang dan lain-lainnya beliau memutuskan untuk belajar bersama alim ulama yang berada di kota Jakarta dengan para Kiyai-Kiyai dan para Habaib.

Selama 1 tahun beliau tidak keluar rumah kecuali untuk berziarah ke Maqom kakeknya Al Habib Abdulloh Bin Mukhsin Al Attas dan menghabiskan waktunya di kamar untuk bersyukur dan bertafakur kepada ALLAH SWT guna mengamalkan ilmu yang telah di ajarkan oleh guru-guru beliau yang pada akhirnya beliau mendapatkan Bisyaroh (Petunjuk) untuk mengajarkan ilmu ALLAH SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Fitnah, cacian, makian serta hasutan selalu menjadi kawan beliau dari ancaman orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk ALLAH SWT.

Dengan hati yang teguh prinsip dan keyakinan akan kebesaran ALLAH SWT dan Rasul-Nya tidak membuat gentar beliau untuk berdakwah, sehingga ALLAH SWT menghendaki beberapa murid yang mengikuti beliau untuk mengali ilmu kepadanya, dan ALLAH SWT pun tidak mendiamkan hamba-hambanya yang hanya beberapa orang bertambah menjadi ratusan orang yang belajar menuntut ilmu kepadanya.

Tahun demi tahun berlalu ujianpun bertambah tetapi karunia ALLAH SWT selalu di atas kepalanya yang kepada.

Akhirnya ALLAH SWT menghibur dengan memperbanyak para hamba-hambanya untuk mengikutinya dan di namai perkumpulannya dengan nama “Majelis Nurul Musthofa”.

Beliau menikah dengan salah satu cucu putri keturunan Rasulullah SAW, yaitu Muznah Binti Ahmad Al Haddad (Al Hawi), dia mempunyai satu orang putri dan 2 orang putra.

Kemudian ALLAH SWT menghibur beliau dengan mengaruniai satu bidang tanah yang untuk di tinggali oleh beliau dan keluarganya serta murid-muridnya sehingga ALLAH SWT mengizinkan pula kepada beliau untuk berziarah ke luar negri seperti Yaman, Abu Dabi, Arab Saudi, dan lainnya.

Dengan karunia ALLAH SWT inilah Majelis Nurul Musthofa yang beliau bina dengan cara mensyiarkan Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW serta mengenalkan Pribadi Rasulullah SAW sebagai suri tauladan manusia sehingga dapat merebut hati manusia sebanyak 50.000 orang untuk bersholawat kepada Rasulullah SAW setiap minggunya.

Majelis yang belau bina turut pula di doakan oleh para alim ulama terkemuka pada zaman sekarang ini dan sempat duduk di Majelisnya di antaranya adalah :

 1. Al Habib Muhammad Anis Bin Alwi Al Habsyi
 2. Al Habib Abdurrahman Bin Alwi Assegaf
 3. Al Habib Abdurrahman Bin Muhammad Al Habsyi
 4. Al Habib Abdurrahman Bin Muhammad Bil Faqih
 5. Al Habib Salim Bin Abdulloh As-Syathiri

Serta masih banyak lagi yang lainnya tersimpan kedatangan beliau di file Majelis Nurul Mustofa.

Di dalam Majelis pun juga di bacakan kitab Annashohidiniyyyah karangan Al Habib Abdulloh Bin Alwi Al Haddad dan berbagai kitab-kitab lainnya yang dikarang para Salaffuna Sholihin.

Ya mungkin sedikit biografi tentang Habib Hasan Bin Ja’far As Segaf.

Silsilah Beliau Habib Hasan Bin Ja’far

Al Habib Hasan bin Ja’far bin Umar bin Ja’far bin Syekh bin Abdullah bin Seggaf bin Ahmad bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Adurrahman Seggaf bin Ahmad Syarif bin Abdurrahman bin Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Syekhul Kabir Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi Al Ghuyur bin Al Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shohibul Mirbath bin Ali Kholi Qosam bin Aliw bin Muhammad bin alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al Muhajir bin Isa bin Muhammad An Naqib bin Ali Al Uraidhi bin Ja’far sodiq bin Muhammad Al Baqir bin Ali Zaenal Abidin bin Al Imam Husein Assibit bin Imam Ali KWH bin Fatimah Al Batul Binti Nabi Muhammad SAW.
Beliau belajar dengan para Habib dan Ulama, di antaranya :
Al Imam Al Hafidz Al Musnid Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih dan putera-putera beliau : Habib Abdul Qadir Bilfaqih, Habib Muhammad Bilfaqih, Habib Abdurrahman Bilfaqih ( Pondok pesantren Daarul Hadits Al Faqihiyyah, Malang ).
 • Syekh Abdullah Abdun, Daruttauhid malang
 • Syekh Umar Bafadhol, Surabaya
 • Al Imam Al Arif billah Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul qadir Assegaf dan putera-putera beliau diantaranya Al Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf (Yayasan Ats-Tsaqofah Al Islamiyyah ).
 • Al Habib Muhammad Anis bin Alwi Al Habsyi (selaku yang mengijazahkan maulid simtudduror).
 • Al Habib Abdullah bin Husein syami Al athas dikediaman beliau R.a.
 • Al Habib Abubakar bin Hasan Al athas, Martapura.
 •  KH. Dimyati, Banten.
 • KH. Mama Satibi dan putera beliau, Cianjur.
 • KH. Buya Yahya, Bandung
 • Muallim Sholeh, Bogor.

Dan  masih banyak lagi para ulama yang lainnya.

Tujuan Dakwah Beliau Habib Hasan Bin Ja’far

Mengikuti kakek moyang beliau sampai kejunjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan mengajak para muslimin dan muslimat :

 • Membaca Al-Qu’ran.
 • Membaca Ratib Al-atas dan Ratib Al-haddad
 • mengenal salaf sholihin  dengan berziarah kepada wali ALLAH SWT ke tempat orang-orang sholeh.
 • Membesarkan nama Rasulullah dengan pembacaan maulid

Harapan

bersabda Nabi Muhammad SAW :” Apabila telah tersebar perzinaan, penjudian, pemabukan, anak durhaka kepada orang tua, istri durhaka kepada suami dan banyaknya yang makan riba maka masuklah kalian ke jalan keluargaku, selamatlah kalian dari malapetaka (Riwayat Abu Dawud).

Bersabda Nabi Muhammad SAW : “Seorang bersama yang di cintainya” , harapan beliau agar di akui oleh Rasulullah SAW dan datuk-datuknya. Semoga semua umat Rasulullah SAW mendapat ridho ALLAH SWT dan syafaat Rasulullah SAW, kelak nanti di hari kiamat masuk surga bersama Rasulullah SAW.

Dakwah Beliau Habib Hasan Bin Ja’far

Dakwah belau menjunjung tinggi Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Mengajak para pemda pemudi, Orang-orang tua maupun anak kecil berzikir dan bersolawat yang dimulai dari :

 • Kota Bogor
 • Sukabumi
 • Bandung
 • Jakarta dan sekitarnya

Kata-Kata Mutiara Beliau Habib Hasan Bin Ja’far

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Kenalilah orang yang cinta kepada ALLAH SWT di majelis ilmu

Awal Dari Kehancuran

Awal kehancuran seorang murid merasa benar dan pintar lebih dari gurunya walau kenyataanya demikian.

Awal dari kehancuran seorang murid yaitu merasa benar dan pintar lebih dari gurunya walau kenyatannya demikian.

Apapun Yang Kau Inginkan

Apapun yang kita inginkan belum tentu tercapai maka serahkan pada ALLAH SWT dan tidak baik itu yang terbaik untuk kita.

Apapun yang kita inginkan belum tentu tercapai maka sekahkan kepada ALLAH SWT, dam tidak baik itu bahkan baik untuk kita.

Setiap Rencana

Setiap rencana ada yang tercapai ada yang tertunda keberhasilan dirahi tanpa putus asa.

Setiap rencana pasti ada yang tercapai dan ada yang tertunda, tapi jika kalian ingin rencana itu berhasil maka rahilah tanpa putus asa.

Janganlah Berputus Asa

Janganlah berputus asa dari kekecewaan karena setelahnya akan ada kegembiraan.

Janganlah kalian berputus asa dari kekecewaan karena setelah itu akan ada kegembiraan.

Jangan Tertipu

Habib Hasan Bin Ja.far
sholehuddin.com

Janganlah kalian memikirkan duniamu karena dunia yang kamu fikirkan adalah selain ALLAH SWT adalah dunia yang tetipu.

Perasaan

Wanita itu perasaan meka perlu perhatikan laki-laki itu tak mau dipaksa-paksa hanya perlu dimengerti.

Wanita itu mainnya perasaaa, maka perlu perhatikan laki-laki itu tak akan mau di paksa-paksa hanya perlu di mengerti.

Bodoh

Bodoh itu bukan tidak hafal-hafal pelajaran bodoh itu berbuat dosa berulang.

Bodoh itu bukannya tidak hafal-hafal pelajaran, tapi bodoh itu berbuat dosa berulang-ulang.

Mengganggu Kesenangan

Mengganggu kesenangan orang lain pertanda itu hidupnya tidak senang.

Orang yang mengganggu kesenangan orang lain pertanda hidup orang itu tidak senang.

Perkataanku

Perkataanku pengalaman manis dan pahitku peganglah maka bahagia hidupmu karena guru utama adalah pengalaman.

Ucapanku adalah pengalaman manis dan pahitku peganglah maka bahagia hidupmu karena guru utama adalah pengalaman.

Sayangilah Dirimu

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Sayangilah dirimu dari sekarang sebelum menyesal karena saat tiba ajalmu hanya amalanlah yang akan menjadi temanmu.

Tidak Ada

Tidak ada yang Tuhan ciptakan selain bumi dan langit, perempuan dan laki-laki, bila terbalik hancurlah semua isinya.

Tidak ada yang Tuhan ciptakn selain bumi dan langit, perempuan dan laki-laki, dan bilah bumi ini terbalik maka hancurlah semua isinya.

Lawanmu

Janganlah kecilkan lawanmu karena dunia berputar, sekarang kamu di atas besok bisa jadi dibawah jika kamu tidak bersykur.

Janganlah kamu kecilkan lawanmu karena dunia ini berputar ibarat roda yang selalu berputar, sekarang kamu di atas besok bisa jadi kamu yang akan dibawah jika kamu tidak bersyukur.

Kehidupan Itu

Kehidupan itu seperti politik siapa pintar memainkan dia akan menang tapi yang menang belum tentu senang bila tidak ada ALLAH SWT.

Kehidupan itu seperti politik, siapa pintar memainkan dia akan menang tapi yang menang belum tentu senang bla tidak ALLAH SWT.

Penolakan

Ditolak puasa jika tidak mengerjakan solat.

Ditolak puasa jika tidak mengerjakan solat.

Manusia Yang Cerdas

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Jika ada manusia yang cerdas dan bijaksana tidak akan pernah iri kepada siapapun

Seorang Yang Pendendam

Seorang yang pendendam akan cepat sakit dan pendek umurnya

Jika ada seorang diantara kalian pendendam maka akan cepat dan pendek umurnya.

Bila Semua Di Ukur

Bila semua di ukur dengan uang maka uang tidak akan bisa mengukur kematian.

Jika kalian mengukur semua dengan uang maka kematian tidak akan bisa di ukur dengan uang.

Sifat Asli Manusia

Sifat asli manusia akan terlihat jelas jika berpergian jauh dan puasa.

Sifat manusia akan terlihat jelas jika berpergian jauh dan puasa.

Belajar Berdakwah

Belajarlah berdakwah sekurang-kurangnya untuk diri sendiri dan keluarga tercinta.

Belajarlah berdakwah sekurang-kurangnya untuk diri sendiri dan keluarga tercinta.

Berbuat Baiklah Semasa Hidupmu

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Jika kalian berbuat baik semasa hidup maka hati kalian akan tenang, meluaskan hati dan memperbanyak saudara.

Tumbuh Rasa Cinta

Tumbuh rasa cinta karena baik sangka tumbuh dalam hati memanjang kedalam jiwa.

Tumbuhnya rasa cinta karena berbaik sangka tumbuh dalam hati dan memanjang dalam jiwa.

Sebuah Impian

Impian bisa menjadi kenyataan jika itu baik impiannya, jika buruk maka berwudhulah dan sholatlah karena setan sedang menguasai tidurmu.

Impian akan menjadi baik jika kenyataan nya jika impian itu baik, tapi jika buruk maka berwudhulah dan solatlah karena setan sedang menguasai dirimu.

Tidak Perlu Cemburu 

tidak perlu cemburu pada kesenangan orang lain karena sesenang-senangnya mereka bawa kotoran dalam perut dan calon bangkai (mayat).

Kita tidak perlu cemburu dengan kesenangan orang lain karena sesenang-senangnya mereka bawa kotoran dalam perut dan calon bangkai.

Seorang Penuntut Ilmu

Seorang penuntut ilmu itu di belakang dan depan harus sama putihnya begitulah dzohir dan bathin.

Seorang penuntut ilmu itu di belakang dan didepan harus sama putihnya begitulah dzohir dan bathin.

Keberkahan Itu Jika Kita Di Dorong

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Keberkah itu jika kita di dorong oleh ALLAH BSWT untuk berbuat baik dan itu tidak mengabaikan kebaikan,

Kelemahan Orang

Kelemahan seseorang terlihat ketika dia sedang berbicara.

Kelemahan seseorang akan terlihat ketika dia sedang berbicara.

Berbuat Baik

Berbuat baik semasa hidup menenangkan hati meluaskan rezeki dan memperbanyak saudara.

Orang yang berbuat baik semasa hidup maka akan tenang hatinya, meluaskan rezeki dan memperbanyak saudara.

Tidak Di Hargai

Di kala kamu tidak dihargai bukan berarti kamu itu lemah tapi ALLAH SWT sedang melihat hatimu adakah kesombongan.

Di kala kamu tidak di hargai bukan berarti kamu itu lemah tapi ALLAH SWT sedang melihat hatimu adakah kesombongan.

Kesuksesan

Kesuksesan akan di rahi jika hati itu bersih dari kejelekannya dan ada ketenangan dalam jiwa.

Kesuksesan akan di rahi jika hati itu bersih dari kejelekannya dan dan ada ketenangan dalam jiwa.

Orang Kafir

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Janganlah kalian seperti orang kafir, karena orang kafir kalau melihat ulama akan ada kebencian di dalam hatinya.

Ilmu Itu Alat

Ilmu itu alat untuk kau faham bukan tujuan, tujuan itu kepada pemilik ilmu ALLAH SWT.

Ilmu itu sebagai alat untuk kau faham bukan tujuan, tujuan itu pada pemilik ilmu ALLAH SWT.

Jika Kebaikan

Jika kebaikan kau tunda-tunda, maka tunda-tunda pula nafsumu yang masuk dari hidungmu.

Jika kalian menunda-nunda kebaikan, maka tunda-tunda pula nafasmu yang masuk dari hidungmu.

Walaupun Tidak Sempurna

Kebaikan walaupun tidak sempurna itu sudah pilihan ALLAH SWT untukmu baik, dari pada dipilih sempurna dalam perkara jelek.

Kebaikan walaupun tidak sempurna itu sudah pilihan ALLAH SWT untukmu baik , dari pada dipilih sempurna dalam perkara jelek.

Janganlah Kalian Buang-Buang Waktu

Jangan buang-buang waktu untuk menyepelekan perkara mengaji, penyesalan akan tiba di akhir.

Jika kalian menyepelekan perkara mengaji, maka kalian akan menyesal saat tiba di akhir.

Sulit Untuk Menceritakan

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Sulit untuk diceritakan dunia ini sementara bagi hatinya yang enuh dengan cinta kepada dunia.

Sebanyak Ilmu

Sebanyak ilmu apapun jika kalian tidak kenal ALLAH SWT dan Rasulnya percuma.

Jika kalian mempunyai ilmu yang banyak, tapi kalian akan sia-sia jika tidak kenal dengan ALLAH SWT dan Rasulnya.

Putus Asa

Putus asa buka jalan keluar untuk masalah tapi doa dan dzikir itu jalan keluar.

Putus asa bukan jalan keluar untuk masalah tapi doa dan dzikir itu adalah jalan keluar.

Amalan Banyak

Jika karena amalan banyak orang tak masuk surga, karena rahmat ALLAH SWT lah kebanyakan manusia masuk surga.

Jika karena amalan banyak orang tak masuk surga, karena rahmat ALLAH SWT lah kebanyakan manusia masuk surga.

Beriman Kepada ALLAH SWT

Semua yang beriman kepada ALLAH SWT harus penuh dengan keyakinan doanya di terima asal yang baik-baik, jika doa yang buruk tidak akan diterima kecuali durhaka kepada orang tua dan ulama.

Semua yang beriman kepada ALLAH SWT harus penuh dengan keyakinan doanya diterima asal doa itu baik. jika doa yang buruk tidak akan di terima kecuali durhaka dengan orang tua dan ulama.

Doa Itu Pasti Di Dengar ALLAH SWT

 

Habib Hasan Bin Ja'far
sholehuddin.com

Doa kita pasti akan di dengar oleh ALLAH SWT, tapi kita tidak boleh bermalas-malas untuk usaha.

Cita-Citamu

Jika ALLAH SWT inginkan cita-citamu di percepat terkabul maka berbaik sangkalah pada Nya.

Jika kalian ingin cepat dikabulkan doamu maka berbaik sangka lah kepada ALLAH SWT.

Akan Terpisah

Ingin cepat lambat kamu dan orang yang kau cintai terpisah kematian.

Jika kalian ingin ceat lambat dan orang kau cintai akan terpisah olehmu dengan kematian.

Menyebabkan Sakit Hati

Yang menyebabkan orang sakit hati itu karena tidak berilmu orang berilmu tidak pernah sakit hati.

Yang akan menyebabkan orang sakit hati itu karena tidak berilmu dan orang berilmu tidak akan pernah sakit hati

Bukan Ilmu

Bukan ilmu yang menjadikan orang mulia tapi orang berilmu yang menjadikan orang itu mulia.

Bukan ilmu yang menjadikan orang mulia, tapi orang berilmulah yang menjadikan orang itu mulia.

Kemampuan Orang

Habib Umar Bin Hafidz
sholehuddin.com

Kemampuan hidup akan di hadapi dengan masalah dan semua masalah harus dihadapi jika ingin selesai.

Penutupan

Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya tulis artikal tentang Habib Hasan Bin Ja’far As Segaf, kata-kata mutiara beliau.

Jika anda ingin bertanya bisa tulis di kolom bawah ini. Semogaber manfaat bagi anda, Terimakasih.

Pengertian Tali Temali

Sholehuddin
1 min read

Simpul Tali Temali

Sholehuddin
1 min read

Komen Lurr